पालुङटार नगरपालिकामा यहाँलाई स्वागत छ |       | पालुङ्गटार नगरपालिकामा घरमै बसेर अनलाईन घटना दर्ता (जन्म दर्ता) फारम भर्ने व्यवस्था मिलाएको छ       |
 • ई. दीपक बाबु कंडेल
  ई. दीपक बाबु कंडेल
  नगर प्रमुख
  Contact Number: 9856074924
 • पम्फा बसेल
  पम्फा बसेल
  उप प्रमुख
  Contact Number: 9856074925
 • रामकृष्ण अर्याल
  रामकृष्ण अर्याल
  प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
  Contact Number: ९८५६०६११११
 • रुल बहादुर आले
  रुल बहादुर आले
  प्रशासकिय अधिकृत
  Contact Number: 9856074937