कर्मचारी

Photo Name Designation Section Email Phone
रामचन्द्र मरहट्टा सूचना अधिकारी 9856040608
जुना रिजाल लेखापाल rijaljunu1@gmail.com 9856077757
अवि गुरुङ सूचना तथा संचार प्रविधि सहायक gurungabi266@gmail.com 9846043479