गोरखा नगरपालिका र पालुङ्टार नगरपालिकाको कार्यक्रम अधिकृतको परीक्षा सम्वन्धि सुचना

 गोरखा नगरपालिका र पालुङ्टार नगरपालिकामा लागु भएको भएको स्थानिय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम अन्तरगत कार्यक्रम अधिकृतहरुको परीक्षा निम्न मिती समय र स्थानमा हुने भएकोले सवैको जानकारीको  लागि यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ।

 

पद :-कार्यक्रम अधिकृत

परीक्षा मिती :-२०७३।२।२९

स्थान :- श्री शक्ति उच्च मा वि,गोरखा

समय:- विहान ७:००-१०:०० बजे सम्म

 

कार्यक्रम अधिकृत परिक्षाको पाठ्यक्रम हेर्नको लागि तल दिइएको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोला।

Supporting Documents: